پروژه اطلس- مهندس امان الهی

پروژه اطلس- مهندس امان الهی

اجراء شده با یراق آلات آلمان و شیشه های برنز دوجداره و پروفیل یو پی وی سی آلمان .