مرزداران – رستوران Rocco

مرزداران – رستوران Rocco

اجراء شده با پروفیل رنگ مشکی و شیشه های دودی و یراق آلات Roto  آلمان .