پروزه گلستان دوم – منطقه آریاشهر

پروزه گلستان دوم – منطقه آریاشهر

اجراء شده با شیشه های برنز و یراق الات siegenia در سال ۱۳۸۹