پروژه ساختمان شایگان – بلوار ابوذر

پروژه ساختمان شایگان – بلوار ابوذر

اجراء شده با پنجره های دو حالته و یراق آلات آلمان سال ۱۳۹۵